1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – politika) reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.seksoleles.lt (toliau – seksoleles.lt) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant, tvarkyti, valdyti ir įvykdyti jūsų užsakymus, šioje privatumo politikoje, bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Seksoleles.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami tada kai perkate mūsų prekes.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3. Asmens duomenys atnaujinami, jums to pageidaujant.
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2. Seksoleles.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tik šiems tikslams:
2.2.1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.3. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmenininų duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
3.1.1. Jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.
3.1.2. Teikiant prekės pristaymo paslaugą, mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

4. Jūsų teisės
4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ar atnaujinti užsakymo formoje pateiktą informaciją, kai jie yra netikslūs arba nepilni.
4.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis, galima pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus (arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.3. Prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų
tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite
galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų.
4.4. Prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.5. Pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.
4.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
4.6.1. Įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai arba paštu adresu nurodytu svetainės kontaktų puslapyje.
4.6.2. Išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@seksoleles.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
4.6.3. Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymo atsakymas bus pateiktas raštu.
4.7. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).


5. Slapukų naudojimas
5.1. Slapukai (angliškai. cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Šaltinis wikipedia.org.
5.2. Slapukų naudojimas svetainėje www.seksoleles.lt:
5.2.1. Svetainėje slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, įsiminti atliktus veiksmus, pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką.
5.2.2. Ši svetainė naudoja IP adresus kartu su slapukais. IP adresas – tai kompiuterio identifikatorius, pagal kurį atpažįstamas įrenginys, naudojamas prisijungiant prie interneto. Dažniausiai serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai yra naudojami kartu su slapukais, kad pastarieji atsimintų
kompiuterį arba kitus prietaisus, naudojamus prisijungiant prie šio tinklapio.
5.3. Naršydami mūsų svetainėje www.seksoleles.lt sutinkate, kad su slapukų įrašymų į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą, bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
6.1. Seksoleles.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdų. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.